Informace o publikaci

Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data

Název česky Seismická aktivita regionu Alp-Karpat-Českého masivu interpretovaná vzhledem ke geologickým datům a datům potenciálních polí
Autoři

LENHARDT Wolfgang ŠVANCARA Jan MELICHAR Petr PAZDÍRKOVÁ Jana HAVÍŘ Josef SÝKOROVÁ Zdeňka

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologica Carpathica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Klíčová slova Carpathians; Easter Alps; Bohemian Massif; seismic monitoring; earthquakes; earthquake catalogue; gravity map; magnetic map; Linsser filtering
Popis Seismicita severní části Východních Alp, Západních Karpat a jižní části Českého masivu byla zkoumána pomocí nově instalovaných seismických stanic a revize katalogů zemětřesení. Finální soubor pokrývá časové období od roku 1267 do roku 2004 a obsahuje celkem 1968 zemětřesení. V práci je presentován pokus o seismotektonickou interpretaci údajů o zemětřeseních založenou na zhodnocení geologie regionu. Kromě seismických jevů jsou shromážděna také gravimetrická a magnetometrická data. Za účelem zjištění prostorového rozšíření geologických struktur byly sestaveny a analyzovány mapy znázorňující situaci napříč státním hranicím. Pro nejvýznamnější historická zemětřesení je diskutována korelace mezi epicentry otřesů a lineacemi odvozenými z gravimetrie. Získaný soubor dat nám umožňuje určit seismicky aktivní zlomy a nahlédnout do vzájemných vztahů mezi zlomovými systémy. Schopnost zhodnotit potenciálně seismicky aktivní struktury umožňuje lepší budoucí zhodnocení rizika.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info