Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4;14) and 1q21 amplification) in patients with relapsed multiple myeloma treated by thalidomide or bortezomib (Velcade)

Základní údaje

Originální název Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4;14) and 1q21 amplification) in patients with relapsed multiple myeloma treated by thalidomide or bortezomib (Velcade)
Název česky Klinické důsledky výskytu chromozomálních aberací (delece 13q14 a 17p13, translokace t(4;14) a amplifikaci 1q21) u pacientů s mnohočetným myelomem léčených thalidomodem nebo bortezomibem (Velcade)
Autoři

Další údaje

Citace ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4;14) and 1q21 amplification) in patients with relapsed multiple myeloma treated by thalidomide or bortezomib (Velcade). In From cell sorting to plasma cell identification and chromosomal aberrations in multiple myeloma – Application manual. Brno: vydavatelství Masarykovy Univerzity, 2007. s. 12-13, 2 s. ISBN 978-80-210-4417-3.
Originální jazyk angličtina
Obor Genetika a molekulární biologie
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova Multiple myeloma; CKS1B amplification; RB deletion; p53 deletion; t(4;14); cIg FISH

Anotace

V práci je shrnutí našich současných poznatků o vlivu cytogenetických negativních prognostických markerů u nemocných mnohočetným myelomem léčených novými léky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info