Informace o publikaci

Měřítka výkonnosti uplatňovaná ve mzdových a pobídkových systémech tuzemských podniků

Autoři

ŠIŠKA Ladislav

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Performance Management; Performance Measurement; Incentives
Popis Článek přináší vybrané výsledky empirického výzkumu, který se zaměřil na řízení a měření výkonnosti podniku. Hlavní metodou výzkumu byl dotazník s uzavřenými otázkami. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 291 podniků. Vzorek respondentů tvořily subjekty s více než 20 zaměstnanci, sídlem v České republice a s převažujícím předmětem činnosti v kategoriích C až K v třídění Odvětvové klasifikace ekonomických subjektů. Rozebrány jsou odpovědi respondentů, jak důležitá pro zaměření mzdových a motivačních systémů jejich podniků jsou kritéria: 1. úspory nákladů (splnění nákladového rozpočtu střediska), 2. růst tržeb (splnění plánovaného objemu tržeb), 3. snižování objemu zásob, 4. vytížení jednotlivých kapacitních zdrojů, 5. růst osobnostních a profesních kvalit zaměstnanců. První dvě skupiny finančních měřítek se ukázaly jako nevýznamnější. Třetím nejvýznamnějším kritériem bylo vytížení kapacitních zdrojů, jehož významnost se však značně liší v jednotlivých odvětvích. Zjištěná dominance finančních měřítek používaných při motivaci (resp. přesněji stimulaci) zaměstnanců vyvolává otázku, jaké jsou její příčiny. Jedná se o odraz ziskové orientace podniků, které posuzují svou úspěšnost z čistě finančního pohledu? Nebo jsou výsledky důkazem omezeného záběru systémů měření výkonnosti, které podniky uplatňují? Zobecnění výsledků dotazníkového šetření naráží na nedostatečnou shodu struktury vzorku respondentů se základním souborem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info