Informace o publikaci

Development of oxide precipitates in silicon: calculation of the distribution function of the classical theory of nucleation by a nodal-points approximation

Název česky Vývoj oxidových precipitátů v křemíku: výpočet distribuce klasickou teorií nukleace metodou uzlových bodů
Autoři

KUBĚNA Josef KUBĚNA Alan CAHA Ondřej MIKULÍK Petr

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj J. Phys. Condens. Matter
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.iop.org/EJ/abstract/0953-8984/19/49/496202/
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova silicon; theory of nucleation; cluster distribution; oxygen precipitation; annealing
Popis Klasická teorie nukleace v pevných látkách je matematicky vyjádřena soustavou diferenciálních rovnic pro časový vývoj distribuce velikosti a koncentrace klastrů. Náročnost numerické simulace úplného systému rovnic roste úměrně počtu rovnic, což činí numerické řešení extrémně časově náročné. V tomto článku jsme vyvinuli aproximaci uzlových bodů s logaritmickým růstem náročnosti řešení, která umožňuje velmi rychlé výpočty distribuce klastrů.
Související projekty: