Informace o publikaci

Geopathogenic Zones and Human Health

Název česky Geopatogenní zóny a lidské zdraví
Autoři

NAVRÁTIL Vladislav ŘEHULKA Evžen

Druh Článek ve sborníku
Konference School and Health 21
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova parypsychology;biotronics;scientific knowledhe;geopathogenic zones;human health
Popis V současné době se v souvislosti se společenským a politickým uvolněním stále častěji setkáváme s pojmy, jako je například astrologie, biotronika, parapsychologie, apod., které si činí nárok nazývat se vědami. Cílem příspěvku je ukázat, jak by bylo vhodné postupovat při dokazování platnosti podobných, údajně existujících jevů, pokud je chceme zařadit mezi vědy. Autor tento přístup vysvětluje na příkladu tzv. geopatogenních zón, údajně silně ovlivňujících lidské zdraví.
Související projekty: