Informace o publikaci

Can organic pollutants influence quantity and quality of yield of cultivated plants?

Název česky Mohou organické polutanty ovlivnit kvantitu i kvalitu výnou kulturních plodin?
Autoři

VÁŇOVÁ Lucie KUMMEROVÁ Marie KLEMŠ Marek FIŠEROVÁ Helena ZEZULKA Štěpán

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín - Zborník zo 14. konferencie, Piešťany, VÚVR, 2007
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova fluoranthene; photosynthesis; ABA; pea plants; in vitro;
Popis Byl studován vliv zvyšující se koncentrace (0.1, 1 a 5 mg/L) fluoranthenu (FLT) na růst, rychlost čisté fotosyntézy, obsah kyseliny abscisové (ABA) a FLT. Získané výsledky prokázaly, že koncentrace 0.1 mg/L FLT významně stimulovala a koncentrace 1 a 5 mg/L FLT významně inhibovala růst rostlin hrachu. U rostlin hrachu vystavených 5 mg/L FLT byla snížena rychlost čisté fotosyntézy. Obsah FLT v nadzemních částech rostlin a obsah ABA se zvyšoval se zvyšující se koncentrací FLT v prostředí.