Ochrana práv poistených dohľadom v poisťovníctve

Název česky Ochrana prav pojištených dohledem v pojišťovnictví
Autoři ČEJKOVÁ Viktória — MARTINOVIČOVÁ Dana
Druh Článek ve sborníku
Citace ČEJKOVÁ, Viktória a Dana MARTINOVIČOVÁ. Ochrana práv poistených dohľadom v poisťovníctve. In Zbornik z Medzinárodného vedeckého seminára. 1. vyd. Bratislava: Merkury,spol.s r.o., 2007. s. 132-136, 5 s. ISBN 978-80-89143-61-0.
Klíčová slova Insurance Authority-insurance activities-protection statutory law of policy holders-ombudsman-portfolio

Dohľad v poisťovníctve rozvíja svoje aktivity tak,aby svojou činnosťou plne zabezpečoval ochranu práv a záujmov poistených ako celku. Pravidelne preto hodnotí solventnosť komerčných poisťovní, výšku, štruktúru a finančné umistnenie časti rezerv.Vytvára a kontroluje podmienky a predpoklady pre regulárnosť podnikania v poisťovníctve.V tomto smere je jeho úloha nezastupiteľná.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info