Informace o publikaci

Ošemetné Scylly a zrádné Charybdy protektorátních novinářů. K projevům pasivní rezistence a kolaborace na stránkách českých tištěných médií za německé okupace (1939-1945)

Autoři

VEČEŘA Pavel

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mediální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Protectorate Bohemia and Moravia; Czech protectorate journalism; passive resistance; collaboration; activism; conformism
Popis Tento článek se věnuje tematice pasivní rezistence a kolaborace českých novinářů v podmínkách nacisty zřízeného Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945), který byl vytvořen po likvidaci Česko-Slovenska a okupaci českých zemí v r. 1939. I v podmínkách okupace vycházela česky psaná tištěná média, která však vyjadřovala zájmy protektorátní politické reprezentace a především okupační moci. Česká tištěná média byla protektorátními a okupačními úřady řízena s pomocí různých manipulačních, regulačních a cenzurně kontrolních mechanismů. Čeští novináři, kteří i za těchto podmínek zůstali ve svých tiskových podnicích, čelili nastalé situaci různými způsoby, přičemž postupovali jak cestou pasivní rezistence, tak kolaborace. Cílem tohoto příspěvku je přiblížit některé formy pasivní rezistence, jako např. distanci a subverzi, která spočívala ve specifických taktikách separace, konzervace, retardace, blokace, ironizace či neutralizace. V kontextu kolaboračního jednání si text všímá rozdílů mezi konformistickou kolaborací, jež nevěřila v trvalost okupace a vcelku pasivně vykonávala zadávané příkazy přicházející po linii protektorátního, ale hlavně okupačního řízení protektorátního českého tisku, a aktivistické kolaborace, jež vycházela z představy trvalého začlenění českých zemí do rámce Třetí říše a proto iniciativně a angažovaně prosazovala proněmeckou orientaci. Příspěvek rovněž sleduje fenomén denunciantství, který chápe jako specifický jev, jenž nemá přímou souvislost s kolaborací, a to ani aktivistického typu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info