Attitudes towards population ageing and older people

Název česky Postoje k populačnímu stárnutí a starým lidem
Autoři SCHOENMAECKERS Ron — CALLENS Mark — VANDERLEYDEN Lieve — VIDOVIČOVÁ Lucie
Druh Kapitola v knize
Citace SCHOENMAECKERS, Ron, Mark CALLENS, Lieve VANDERLEYDEN a Lucie VIDOVIČOVÁ. Attitudes towards population ageing and older people. In Höhn, C., Avramov, D., Kotowska, I. (eds.) 2008. People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study. 1. vyd. Wiesbaden: Springer, 2008. s. 211-239, 28 s. European Studies of Population , Vol. 16/2. ISBN 978-1-4020-6690-0.
Originální jazyk angličtina
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova populational aging; attitudes

Analýza postojů k populačnímu stárnutí a starým lidem na základě dat z výzkumu PPA.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info