Informace o publikaci

Internetový atlas fetopatologie

Autoři

JEŽOVÁ Marta HOTÁRKOVÁ Sylva MÚČKOVÁ Katarína SOUČEK Ondřej FEIT Josef

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference MEDSOFT 2007
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www popis?
Klíčová slova fetopathology; atlas; internet; congenital malformations
Popis Součástí atlasu speciální patologie pro studenty medicíny je kapitola o fetopatologii a kapitola o patologii novorozence. Tyto kapitoly obsahují výukové texty a makroskopické i mikroskopické snímky a kasuistiky, zachycující základní problémy fetopatologie. Pro přípravu histologických snímků byl použitý systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Problematika diagnostiky a verifikace prenatálních poruch je v dnešní době velmi důležitá. Naším cílem je vybudovat všeobecně dostupnou studijní i referenční příručku, zachycující základní i vzácnější jednotky, využitelnou v pregraduálním i postgraduálním studiu. V současné době kapitola obsahuje informace o základní klasifikaci vrozených vývojových vad (prenatální infekce, geneticky podmíněné vrozené vady), patologii vícečetného těhotenství, ukázky teratopatologie, základní poruchy vývoje jednotlivých orgánových systémů a patologii placenty a plodových obalů. Patologie novorozence pokrývá základní jednotky (prenatální a neonatální úmrtí, nezralost a s ní spojenou patologii plic, porodní poranění, aspiraci plodové vody, syndrom náhlé smrti a některé tumory dětského věku). Budeme demonstrovat práci s atlasem a přístup k makroskopickým i mikroskopickým snímkům. Vzhledem k charakteru některých snímků bude atlas v blízké době chráněn registračním formulářem a přístupný pouze pro studijní a referenční účely. I poté bude atlas přístupný studentům lékařských oborů. Kapitola je postupně rozšiřována doplňováním dalších jednotek a obrazů. Do budoucna plánujeme doplnění atlasu i o kasuistické případy doplněné o výsledky genetické analýzy a další zobrazovací metody, především ultrazvuk. Předpokládáme, že postupně vznikne v naší literatuře ojedinělé dílo vhodné nejen pro studijní, ale i diagostické a referenční účely.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info