Informace o publikaci

INTERFERENCE OF CONTAMINATED SEDIMENT EXTRACTS AND ENVIRONMENTAL POLLUTANTS WITH RETINOID SIGNALING

Název česky Interference extraktů kontaminaovaných sedimentů a environmentálních polutantů se signálováním retinoidů
Autoři

NOVÁK Jiří BENÍŠEK Martin PACHERNÍK Jiří JANOŠEK Jaroslav KIVIRANTA Hannu VERTA Matti GIESY John BLÁHA Luděk HILSCHEROVÁ Klára

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Environmental Toxicology and Chemistry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Vliv životního prostředí na zdraví
Klíčová slova Retinoid; Polycyclic aromatic hydrocarbons; 2378-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin; Sediments; Retinoic
Popis Retinoidy regulují významné procesy v organismech, jako je diferenciace, vývoj a embryogeneze. Tato studie prezentuje a diskutuje výsledky ohledně interference extraktů kontaminaovaných sedimentů a environmentálních polutantů se signálováním retinoidů. Expozice extrakty z říčních sedimentů a také některými polycyklickými aromatickými uhlovodíky významně ovlivňovala signálování kyseliny retinové prostřednictvím retinoidního receptoru in vitro.
Související projekty: