Informace o publikaci

Application of artificial neural networks in speciation analysis

Logo poskytovatele
Název česky Použití umělých neuronových sítí v speciační analýze
Autoři

LUBAL Přemysl FARKOVÁ Marta

Rok publikování 2007
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Chemická species je specifická forma prvku definovaná svým isotopickým složením, el. nebo ox. stavem, anebo strukturou komplexu nebo mol. strukturou. Speciační analýza je identifikace a kvant. meření jedné nebo více jednotlivých chemických species ve vzorku, kde je distribuce chemických species závislá na experimentálních podmínkách. Speciační analýza se stává jednou z nejvíce rostoucích oblastí analytické chemie. Kapitola se soustřeďuje na popis použití umělých neuronových sítí pro speciační analýzu a jejich možnosti pro budoucí použití jsou diskutovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info