Informace o publikaci

Expresní profily vybraných transkripčních faktorů v průběhu osteoklastové diferenciace

Autoři

VAŇHARA Petr ŠMARDA Jan

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference XII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník abstraktů.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova transcription factors osteoclasts qRT-PCR
Popis Osteoklasty jsou velké mnohojaderné buňky schopné resorpce mineralizované kostní matrix, které se podílejí na udržování kalciové homeostázy. Původ osteoklastů je na rozdíl od ostatních kostních buněk odvozen od monocyto-makrofágové řady hematopoetických buněk a je řízen podobnými transkripčními faktory. Pro diferenciaci osteoklastů je klíčová stimulace cytokiny M-CSF (CSF-1) a RANKL. Řada transkripčních faktorů, známých v rámci makrofágové diferenciační dráhy je nezbytná i pro dokončení osteoklastové diferenciace. Tato práce sleduje časové změny v expresi transkripčních (ko)faktorů PU.1, c-myb, c-fos, c-jun, MITF a CBP v závislosti na signalizaci M-CSF-RANKL. Výsledky ukazují, že pro terminální procesy diferenciace je nezbytný útlum exprese genů c-myb, c-jun a CBP, přičemž gen c-myb není aktivní již v makrofágovém stádiu; c-jun a CBP po prvotním zvýšení exprese v rané fázi diferenciace jsou utlumeny na téměř nulovou hladinu. Exprese genů kódujících PU.1, c-fos a MITF je udržována na zvýšené hladině i v diferencovaných osteoklastech. Tato práce slouží jako pilotní analýza pro poznání mechanismů regulace transkripce při tvorbě osteoklastů.
Související projekty: