Informace o publikaci

Multi-instrumental Analysis of Tissues of Sunflower Plants Treated with Silver(I) Ions - Plants as Bioindicators of Environmental Pollution

Název česky Multi-instrumentální analýza tkání slunečníce dopoované stříbrnými ionty - Rostliny jako indikátory zněčištění životního prostředí
Autoři

KŘÍŽKOVÁ Soňa RYANT Pavel KRYŠTOFOVÁ Olga ADAM Vojtěch GALIOVÁ Michaela BEKLOVÁ Miroslava BABULA Petr KAISER Jozef NOVOTNÝ Karel NOVOTNÝ Jan LIŠKA Miroslav MALINA Radomír ZEHNÁLEK Josef HUBÁLEK Jaromír HAVEL Ladislav KIZEK René

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sensors
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova silver; heavy metals; plant biosensor; sensors; biochemical marker
Popis Cílem práce je studim reakcí rostlin slunečnice na stres zpusobený stříbrnými ionty. Rostliny slunečnice byly vystaveny působení stříbrných iontů (o koncentraci 0, 0.1, 0.5 a 1 mM) po dobu 96 hodin. V první řadě byla venována pozornost základním fyziologickým parametrům. Byl zjištěn snížený růst dopovaných rostlin, změna barvy a zmenšení kořenového systému. S použitím autofluorescence anatomických struktur byly možno určit změny na výhoncích a kořenech. Dále byla použita spektrometrie laserem buzeného plazmatu pro určení prostorové distribuce stříbrných iontů v tkáních. Bylo zjištěno že se střibro akumuluje v tkáních blízko kořenů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info