Informace o publikaci

Postoje českých učitelů ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka BUDÍKOVÁ Marie KOUTKOVÁ Helena

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychologia a patopsychologia dieťaťa
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.elis.sk
Obor Psychologie
Klíčová slova gifted teachers attitudes to giftedness
Popis Výzkum postojů pedagogů k problematice nadání a k otázkám vzdělávání mimořádně nadaných žáků je v České republice nový. Příspěvek mapuje důležité determinanty vzniku těchto postojů jak u pedagogů prvního i druhého stupně ZŠ. Výzkum se zabývá zejména otázkou, jakou roli hraje při utváření těchto postojů proměnná, jež bývá v zahraničních výzkumech označena jako kontakt s nadáním a jak tato proměnná ovlivňuje postoj k devíti vybraným kategoriím, vytvořeným analýzou Škály postojů k nadání (Attitudes Toward Giftedness Scale), autorů Gagné a Nadeau (1985). Výzkum přináší některé další otázky, kterým se chceme věnovat v následujících výzkumech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info