Informace o publikaci

Expresní profil transkripčního faktoru NFkB v buňkách leukemické linie BM2

Autoři

KAUCKÁ Markéta VAŇHARA Petr ŠMARDA Jan

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Študentská vedecká konferencia, 23.4.2008. Bratislava, Sborník príspevkov.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova NFkB; transcription factor; BM2;leukemic cells
Popis Nukleární faktor kappa B (NFkB) je proteinový komplex sloužící jako transkripční faktor, který se nachází ve většině živočišných buněk. NFkB se významně podílí na imunitní odpovědi, vývoji, buněčném růstu, diferenciaci a apoptóze. Deregulace tohoto transkripčního faktoru byla zjištěna u nádorových onemocnění, zánětů nebo autoimunitních chorob. Rodina NFkB zahrnuje 5 členů - NFkB-1 (p50), NFkB-2 (p52), RelA (p65), RelB a c-Rel. Funkční NFkB má podobu homo- nebo heterodimeru, který obsahuje alespoň jednu transaktivační doménu. V této práci jsme jako model využili buněčnou linii monoblastů BM2 trasformovaných onkogenem v-myb. Exprese tohoto onkogenu znemožňuje dokončení monocytické/makrofágové dráhy. Působením forbolového esteru TPA nebo inhibitoru histonových deacetyláz trichostatinu A (TSA) však BM2 umožňuje diferenciační dráhu dokončit. Úkolem této studie je popis exprese jednotlivých podjednotek NFkB po působení TPA a TSA metodou kvantitativní RT-PCR. V případě TSA jsme zaznamenali nárůst exprese p50, p65 a RelB. Po aplikaci TPA jsme zaznamenali pokles exprese c-Rel, RelB a p65. Tyto změny mohou souviset s diferenciačním stavem buněk BM2.
Související projekty: