Informace o publikaci

On the locality of the pseudovariety DG

Logo poskytovatele
Název česky O lokálnosti pseudovariety DG
Autoři

KAĎOUREK Jiří

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Cambridge Journals Online - Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu
Obor Obecná matematika
Klíčová slova pseudovarieties of finite monoids and finite categories; locally finite varieties of monoids and categories; finitely generated relatively free monoids and categories; Mal'cev products of locally finite varieties of groups
Popis Je dokázáno, že pseudovarieta DG všech konečných monoidů, jejichž všechny regulární D-třídy jsou podgrupami, je lokální. To znamená, že je ověřeno, že pseudovarieta gDG konečných kategorií generovaná pseudovarietou DG je totožná s pseudovarietou lDG všech konečných kategorií, jejichž lokální monoidy všechny náleží pseudovarietě DG. Obecnější tvrzení tohoto typu jsou dále odvozena. Takto se objevují výsledky takového druhu, jako že pro každé prvočíslo p pseudovarieta DGp všech konečných monoidů, jejichž všechny regulární D-třídy jsou p-grupy, je lokální, anebo že pseudovariety DGsol, případně DGnil všech konečných monoidů, jejichž všechny regulární D-třídy jsou řešitelné grupy, případně nilpotentní grupy, jsou lokální.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info