Informace o publikaci

Phase composition-dependent physical and mechanical properties of YbZrO solid solutions

Název česky Závislost fyzikálních a mechanických vlastností tuhých roztoků YbZrO na fázovém složení
Autoři

HARTMANOVÁ Maria KUBEL Franz BURŠÍKOVÁ Vilma LOMONOVA E.E. HOLGADO J.P. NAVRÁTIL Vladislav NAVRÁTIL Karel KUNDRACIK František

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 805 - 814
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova Electrical conductivity;indentation;solid solution; phase
Popis V práci jsou uvedeny výsledky podrobného studia korelace mezi změnami fázového složení monokrystalů tuhých roztoků YbZrO a zkoumání jejich struktury, elektrických, mechanických a optických vlastností. Pozornost je věnována zejména měření vlivu stabilizátorů na podmínky růstu krystalů. Struktura byla zkoumána pomocí Rietveldovy rtg. analýzy, elektrické vlastnosti byly měřeny pomocí impedanční spektroskopie a mechanické vlastnosti byly měřeny klasickou Vickersovou zkouškou i pomocí moderní metody DSI.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info