Informace o publikaci

The use of physiological characteristics for comparison of organic compounds phytotoxicity

Název česky Využití fyziologických charakteristik pro porovnání fytotoxicity organických látek
Autoři

KUMMEROVÁ Marie VÁŇOVÁ Lucie KRULOVÁ Jana ZEZULKA Štěpán

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Chemosphere
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova PAH; Herbicide; Pea plants; Phytotoxicity tests; Chlorophyll fluorescence; Hill reaction activity
Popis Byl studován vliv intaktního (FLT) a fotomodifikovaného (phFLT) fluoranthenu (0.05, 0.5 a 5 umol/L) a herbicidu Basagran (5, 20, 35 a 50 nmol/L) na klíčivost, růst klíčních rostlin a fotosyntetické procesy u hrachu (Pisum sativum L., cv. Garde). Klíčivost byla významně inhibována už nejnižší koncentrací (0.05 umol/L) FLT a phFLT, zatímco Basagran vyvolal inhibici jen při vyšších koncentracích (35 a 50 nmol/L). Růst kořenů byl významně inhibován vyšší koncentrací FLT i phFLT 5 umol/L, nadzemní část klíčních rostlin byla významně ovlivněna jen fotomodifikovanou formou. Délka kořene i nadzemní části byla inhibována už koncentrací 5 nmol/L Basagranu. Organické látky aplikované na suspenzi chloroplastů ovlivnily primární fotosyntetické procesy. V parametrech fluorescence chlorofylu bylo zjištěno významné zvýšení hodnot F0 a pokles hodnot FV/FM a PhiII po aplikaci FLT (0.5 and 5 umol/L) a phFLT (0.05, 0.5 and 5 umol/L). Maximální kapacita PSII (FV/FM) byla ovlivněna nejvyšší (50 nmol/L) a efektivní kvantový výtěžek PSII (PhiII) už nejnižší (5 nmol/L) koncentrací Basagranu. Aktivita Hillovy reakce se snížila a byla inhibována vyššími koncentracemi (0.5 a 5 umol/L) FLT a phFLT i už nejnižší koncentrací (5 nmol/L) Basagranu.
Související projekty: