Informace o publikaci

Determination of Ergosterol Levels in Barley and Malt Varieties in the Czech Republic via HPLC

Logo poskytovatele
Název česky Stanovení ergosterolu v odrůdách ječmene a sladu v České republice pomocí HPLC
Autoři

JEDLIČKOVÁ L. GADAS D. HAVLOVÁ P. HAVEL J.

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Agricultural and Food Chemistry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova Ergosterol; Malt; Barley; Deoxynivalenol; Gushing; HPLC
Popis V této práci byl stanovován obsah ergosterolu v odrůdách ječmene a sladu pěstovaných v ČR metodou HPLC. Tato metoda byla statisticky vyhodnocena, validována a aplikována na 124 vzorků ječmene a sladu. Ergosterol byl izolován extrakcí, saponifikací a kvantifikován pomocí HPLC s DAD. Obsah ergosterolu se pohyboval mezi LOD-36.3 mg/kg v ječmeni a LOD-131.1 mg/kg ve sladu. Ergosterol je spojován s metabolity produkovanými pokud je ječmenné zrno napadeno pathogeny.Ječmen pak vykazuje vysokou hodnotu přepěňování. Přesto bylo zjištěno, že obsah ergosterolu nekoreluje se stupněm přepěňování piva.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info