The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776

Autoři MIKULÁŠEK Zdeněk KRTIČKA Jiří — HENRY G.W. — ZVERKO Juraj — ŽIŽNOVSKÝ Jozef — BOHLENDER David — ROMANYUK I.I. — JANÍK Jan — BOŽIĆ Hrvoje — KORČÁKOVÁ Daniela ZEJDA Miloslav — ILIEV I.Kh. — ŠKODA Petr — ŠLECHTA Miroslav — GRÁF Tomáš — NETOLICKÝ Martin — CENIGA Michal
Druh Článek v odborném periodiku
Citace MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, G.W. HENRY, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, David BOHLENDER, I.I. ROMANYUK, Jan JANÍK, Hrvoje BOŽIĆ, Daniela KORČÁKOVÁ, Miloslav ZEJDA, I.Kh. ILIEV, Petr ŠKODA, Miroslav ŠLECHTA, Tomáš GRÁF, Martin NETOLICKÝ a Michal CENIGA. The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776. Astronomy and Astrophysics, Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2008, roč. 2008, č. 485, s. 585-597. ISSN 0004-6361.
Originální jazyk angličtina
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova stars: chemically peculiar; stars: early type; stars: variables: general; stars: individual: HD 37776

Kontext. Světelné a spektrální variace magnetických chemicky pekuliárních (mCP) hvězd se vysvětlují modelem skloněného tuhého rotátoru, přičemž rotační perioda se má za dlouhodobě stabilní. U několika málo výjimek, jako u CU Vir a 56 Ari, však byl zaznamenán nárůst periody. Možný nárůst periody světelných a spektrálních změn byl též nalezen u heliově silné mCP hvězdy HD 37776 (V901 Ori). Cíle. V práci se pokoušíme potvrdit možnou změnu periody HD 37776 a diskutovat možné příčiny těchto změn jako důsledek i) dvojhvězdnosti, ii) precese, iii) vývojových změn, iv) spojitou/diskrétní/přechodnou ztrátou momentu hybnostiangular momentum loss. Metody. Analyzovali jsme veškerá dostupná pozorování hvězdy od roku 1976. Ta sestávají z 1707 fotometrických měření získaných v systémech uvby(beta), (U)BV, Bt, Vt a Hp, včetně 550 našich vlastních pozorování získaných v letech 2006 a 2007, 53 spektrofotometrických pozorování čáry He I 4026 A, 66 měření ekvivalentní šířky spktrální čáry He I z 23 CFHT spektrogramů získaných v roce 1986 a 69 měření ekvivalentní šířky He I na 35 Zeemanových spektrogramech ze SAO získaných v letech 1994 až 2002. Všech těchto 1895 jednotlivých pozorování získaných různými technikami bylo zpracováno současně pomocí speciálně vyvinutých robustních programů. Výsledky. Potvrdili jsme předchozí podezření o postupném nárůstu periody HD 37776 a dosli k závěru, že se výrazně prodloužila a to o 17.70+/-0.7 s za posledních 31 let. Též uvádíme, že data nevylučují i pokles tempa brzdění v současnosti. Zjistili jsme též, že tvary světelných křivek se nemění. Závěry. Po vyloučení light-time efektu ve dvojhvězdě, precese rotační osy a vývojových změn jako možných příčin změny periody, interpretuje předmětné brzdění jako důsledek ztráty momentu hybnosti vlivem událostí nebo procesů v rozsáhlé hvězdné magnetosféře.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info