Informace o publikaci

Comparative study of mouse and human feeder cells for human embryonic stem cells

Název česky Srovnávací studie myších a lidských podpůrných buněk pro kultivaci lidských embryonálních kmenových buněk
Autoři

EISELLEOVÁ Lívia PETERKOVÁ Iveta NERADIL Jakub SLANINOVÁ Iva HAMPL Aleš DVOŘÁK Petr

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj The International journal of developmental biology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova hESCs; human embryonic stem cell; growth factor production; undifferentiated growth
Popis Existuje mnoho typů buněk, které používáme jako tzv. "feedrové" (podpůrné) buňky vhodné pro kultivaci lidských embryonálních kmenových buněk (dále jen lidské ES buňky) a jejich funkcí je především zabezpečení ideálních podmínek a faktorů podporujících sebeobnovu a pluripotenci těchto buněk. Buňky podpůrné vrstvy se však liší ve svých schopnostech podporovat růst nediferencovaných lidských ES buněk. V této práci srovnáváme expresi a sekreci čtyř nejznámějších regulátorů pluripotence a/nebo diferenciace u pěti linií lidských fibroblastů a primárních myších embryonálních fibroblastů během standardní kultivace lidských ES buněk. Zjistili jsme, že lidské a myší podpůrné buňky vylučují srovnatelné hladiny TGFbeta1. Myší podpůrné buňky produkují větší množství activinu A než lidské podpůrné buňky. Na druhou stranu FGF-2, který je produkován lidskými podpůrnými buňkami, nebyl detegován v kultivačním médiu z myších fibroblastů. Nedetegovali jsme žádné významné hladiny BMP-4, přestože BMP-4 dimery jsou přítomny u všech typů podpůrných buněk. Produkce růstových faktorů TGFbeta1, activinu A a FGF-2 se u lidských fibroblastů výrazně lišila. Vybrali jsme takové feedrové buňky, které produkovali nejvíc a nejmíň růstových faktorů a hodnotili jsme jejich schopnost podporovat nediferencovaný růst lidských ES buněk. Zjistili jsme, že signifikantně menší proporce lidských ES buněk kultivovaná na lidských podpůrných buňkách exprimovala SSEA3 - jeden z nejvýznamnějších markrů nediferencovaných buněk. Exprese SSEA3 a tím i pluripotence lidských ES buněk můžou být obnoveny přídavkem activinu A. Tyto výsledky naznačují, že schopnost podpůrné vrstvy podporovat nediferencovaný růst lidských ES buněk, je vlastností úzce spojenou s produkcí růstových faktorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info