Informace o publikaci

Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamnice river canyon, Czech Republic

Název česky Mezolitické osídlení a aktivity skalních převisů v kaňonu řeky Kamenice, Česká republika
Autoři

SVOBODA Jiří HAJNALOVÁ Mária HORÁČEK Ivan NOVÁK Martin PŘICHYSTAL Antonín ŠAJNEROVÁ Andrea YAROSHEVICH Alla

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Eurasian Prehistory
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova rockshelters; Mesolithic; sandstone; lithic artifacts
Popis V příspěvku je popsána skupina nově objevených mezolitických lokalit na skalních převisech, vystupujících na styku dvou říčních kaňonů v pískovcích Severních Čech, Česká republika. Lokality jsou srovnatelné s dalšími lokalitami pravěkých lovců-sběračů jako je například Dolní Věstonice II. V práci je podán komplexní enviromentální, faunistický i petroarcheologický přehled.
Související projekty: