Informace o publikaci

Regional Impact of Mining on Stream Drainage Characteristics in the Rosice - Oslavany Coal Mining District, Czech Republic

Název česky Regionální vliv důlní činnosti na drenbážní charakter povrchových toků v rosicko-oslavanské oblasti
Autoři

KUCHOVSKÝ Tomáš GRYCZ David DRÁBOVÁ Michaela

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Rosice-Oslavany Coal Mining district; Mine water; Discharge measurement; Loosing streams
Popis Těžba v Rosicko-oslavanském uhelném revíru byla soustředěna podél západního okraje boskovické brázdy. Po skončení těžby a zaplavení dolů podzemní vodou v r. 1998 je veškerý podzemní odtok koncentrován do dědičné štoly. Hydraulické propojení vertikálních i horizontálních důlních děl spolu s přítomností tektonických poruch při západním okraji boskovické brázdy umožňuje vsak povrchových vod z vodních toků a podzemních vod z fluviálních sedimentů při západním okraji důlního revíru. Na základě detailních měření průtoků lze konstatovat, že minimálně 50% důlních vod odtékajících dědičnou štolou je formováno vsakem vod povrchových.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info