Informace o publikaci

Endogenous phytohormones content as a sensitive indicator of polycyclic aromatic hydrocarbon pollution

Název česky Hladina endogenní fytohormonů jako citlivý indikátor znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky
Autoři

VÁŇOVÁ Lucie KUMMEROVÁ Marie KLEMŠ Marek FIŠEROVÁ Helena ZEZULKA Štěpán

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Rostliny jsou dominantní složkou suchozemských ekosystémů a stojí na počátku potravního řetězce. Rostliny jsou schopné přijímat, translokovat, transformovat a akumulovat environmentální kontaminanty. Kvůli zvyšující se kontaminaci životního prostředí je nutné studovat fytotoxicitu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), které mohou ovlivňovat různé biochemické a fyziologické procesy rostlin. Procesy růstu a vývoje rostlin jsou řízeny především systémem endogenních růstových regulátorů. Cílem této práce bylo zhodnotit účinek zvyšující se koncentrace PAH fluoranthenu na obsah endogenních fytohormonů u rostlin hrachu (Pisum sativum L.), kultivovaných in vitro. Sledovány byly endogenní fytohormony etylén, cytokininy (DHZR, iP, BA, BAR, mT, mTR) a kys.abscisová. Jejich obsah se zvyšoval v korelaci se zvyšujícím se zatížení fluoranthenem. Tento stresor v nižší koncentraci může také inhibovat syntézu fytohormonů.
Související projekty: