Informace o publikaci

Morální poselství v příbězích evokovaných TAT u adolescentů s obtížemi v chování

Autoři

FIKAROVÁ Táňa ČERMÁK Ivo

Rok publikování 2008
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Autoři článku se zaměřují na identifikaci morálního poselství v příbězích TAT. Uvádějí výsledky kvalitativního výzkumu, kterého se účastnilo 35 adolescentů, 15 se zjevnými obtížemi v chování a 20 adolescentů bez manifestního problémového chování. Ve výzkumu byly použity tabule 1, 2, 3BM, 4 a 13MF. Ukázalo se, že skupiny se liší ve způsobu zpracování příběhu a konstruování morálního poselství. Jedinci s antisociálním chováním rozvíjeli své příběhy impulsivně, užívali více agresivních strategií při řešení zápletky a v příbězích neverbalizovali emoce viny a empatie. Mezi chlapci a dívkami nebyl zaznamenán výrazný rozdíl. Na případovém fragmentu je zachycen způsob práce s morálním importem, jež je využit jako základ pro širší interpretaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info