Informace o publikaci

Zmapovanie interakcií kolicínov U a Y s receptorom OmpA.

Autoři

BOSÁK Juraj ŠMAJS David

Rok publikování 2006
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis OmpA je proteín bunečného povrchu gramnegatívnych baktérií, tvorený dvoma doménami - transmembránovým b-súdkom a globulárnou C-doménou v periplazme. Predpokládá se význam OmpA pri spojení vonkajšej membrány s peptidoglykánom. OmpA je využívaný tiež ako receptor baktériofágov a kolicínov. Interakcia s OmpA bola potvrdená u štyroch kolícínov - U,Y, K a L. Ako receptor zodpovedný za primárnu interakciu sa uplatňuje iba v prípade kolicínov U a Y. U zvyšných dvoch kolicínov (K a L) ma funkciu pomocnú.
Související projekty: