Informace o publikaci

Produkce metalothionenům podobného proteinu u Pseudomonas putida CCM 4307 v přítomnosti těžkých kovů

Autoři

NĚMEC Miroslav HAMMEROVÁ Jindřiška

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Proteiny 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Mikrobiologie, virologie
Klíčová slova metallothionein; heavy metals
Popis Cílem práce bylo stanovení vlivu iontů mědi, niklu, kadmia a zinku na biosyntézu metalothioneinu podobného proteinu. Pseudomonas putida CCM 4307 byla kulktivována ve dvou koncentracích vybraných kovů (7,82 a 15,63 mg/l). Při kultivaci buněk v mediu byla detekována zvýšená exprese MT. Největší množství tohoto proteinu bylo zjištěno po kultivacvi v přítomnosti Cd. Pro izolaci metalothioneinu podobného proteinu byl zvolen extrakční systém složený z Bug Buster Protein Extraction Reagent (Novagen) a Lysonase Bioprocessing Reagent (Novagen). Pro následné ověření čistoty byla provedena elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti sodium dodecyl sulfátu (SDS PAGE).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info