Informace o publikaci

Changes in nutrient limitation of spring fen vegetation along environmental gradients in the West Carpathians

Logo poskytovatele
Název česky Změny v živinové limitaci podél gradientů prostředí u vegetace prameništních rašelinišť v Západních Karpatech
Autoři

ROZBROJOVÁ Zuzana HÁJEK Michal

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Vegetation Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Calcium; Iron; Nitrogen; Phosphorus; Poor-rich gradient; Potassium
Popis Cílem práce bylo zhodnotit změny v limitaci živin rostlinám podél hlavních gradientů prostředí v rašeliništích a vlhkých loukách pomocí koncentrace vybraných prvků v rostlinné biomase. Studie byla provedena v Západních Karpatech, v oblasti moravsko-slovenského pomezí. Výsledky naznačují, že rozdíly v limitaci živin nejsou hlavní příčinou gradientu vápnitosti, zřejmě kvůli důležité roli vápníku a železa. Druhové složení podél tohoto gradientu je však ovlivněno nedostatkem fosforu na bazickém konci gradientu. Zvýšený přísun fosforu a draslíku do vápnitých rašelinišť by mohl vést ke změnám ve druhovém složení směrem k vegetaci produktivních vlhkých luk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info