Informace o publikaci

Analysis of objectives and measures of innovation policy

Logo poskytovatele
Název česky Analýza cílů a opatření inovační politiky
Autoři

ŽÍTEK Vladimír

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journals International Scientific Publications
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Innovation policy; innovation; enterprise; research and development; regional development
Popis Inovační politika se stala pro Evropskou unii a její členské státy klíčovou součástí hospodářské politiky. Je chápána jako prostředek sloužící ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik. Úspěšnost její realizace je závislá na celé řadě faktorů, kterým dominuje schopnost podniků inovovat výrobky, pracovní postupy či služby. Příspěvek je rozdělen do tří částí. Nejprve jsou prezentována teoretická východiska týkající se podstaty tvorby a implementace inovační politiky a otázka jejího pojetí v České republice. Pozornost je dále věnována vymezení základních pojmů, které jsou zásadní především z hlediska vymezení podstaty inovací. V této části je také znázorněna inovační výkonnost ČR a její komparace s ostatními státy. Druhá část příspěvku je věnována inovační politice v ČR. Jádro této části spočívá v analýze institucionálního, strategického a programového rámce. Následně je pozornost blíže zaměřena na hodnocení cílů a opatření inovační politiky. Příspěvek ústí do řady závěrů a doporučení. Předložená tvrzení jsou využitelná zejména pro další detailnější hodnocení či studie, a to zejména zkoumání dopadů inovační politiky na ekonomiky, regiony či jednotlivé ekonomické subjekty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info