Informace o publikaci

Využití tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem

Autoři

MICHÁLEK Jaroslav MATĚJKOVÁ Eva SMEJKALOVÁ Jana STEJSKALOVÁ Andrea VIDLÁKOVÁ Petra HANÁK Libor KOCÁK Ivo FAIT Vuk

Rok publikování 2007
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Souhrn Východiska: Tumor infiltrující lymfocyty jsou buňky imunitního systému hostitele přítomné v nádorové tkáni. U pacientů s metastazujícím melanomem mají tyto buňky prokazatelný protinádorový efekt. Typ studie a soubor: Cílem této prospektivní studie bylo ověřit postup in vitro přípravy tumor infiltrujících lymfocytů. Metody a výsledky: Sedm pacientUů s metastazujícím melanomem podstoupilo odběr nádorové tkáně, ze které byly kultivovány tumor infiltrující lymfocyty za přítomnosti vysokých dávek interleukinu 2. Během 6-8 týdnů došlo k více než tisícinásobné expanzi tumor infiltrujících lymfocytů z nádorem infiltrovaných lymfatických uzlin. Tyto lymfocyty si uchovávají specifickou cytotoxicitu vůči autologním nádorovým buňkám a jsou geneticky stabilní. Jejich konečné množství (více než 109 buněk) umožňuje klinické podání s cílem buněčné imunoterapie pacientů s metastazujícím melanomem. Pokud byly tumor infiltrující lymfocyty kultivovány z primárního nádorového ložiska, k jejich expanzi nedošlo. Závěry: Expanze tumor infiltrujících lymfocytů na hodnoty použitelné v klinické praxi je reálná z lymfatických uzlin postižených metastázami maligního melanomu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info