Informace o publikaci

Několik staronových nálezů z doby římské (Dobřichov, Nymburk, Pňov, Praha-Radotín, Třebovle, Tursko)

Autoři

VOKOLEK Vít JÍLEK Jan

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 15
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Roman Period; Germanic pottery; pin; sling
Popis Hodnocené soubory materiálu, získané na konci 19. a v počátcích 20. století poukazují především na nazíraní na archeologické památky tehdejší odbornou veřejností. O nálezových kontextech artefaktů mnoho nevíme, proto se výše uvedená analýza opírá především o srovnávací metodu. Valnou většinu popisovaných střepů je možné přiřadit stupni B2, ojedinělý střep z Dobřichova-Pod Pičhorou pak do mladší až pozdní doby římské. Bronzové mosazné jehlice z Nymburka (typ Beckmann IIa) a Třebovle (dvůr Broučkov) (typ Beckmann IIc) pak dobřichovské skupině. Typ Beckmann IIc byl oblíben i ve stupni B2. Kamennou kuličku z Turska je možné označit za prakový kámen a to na základě srovnání se střelivem do praků známých z římské říše a několika indicií odkazující na použití praku Germány. Je zřejmé, že i přes omezené vypovídací schopnosti, popisovaný materiál dokresluje a zpřesňuje obraz osídlení v době římské ve středních Čechách.
Související projekty: