Informace o publikaci

Selekce plazmatických buněk

Autoři

ČUMOVÁ Jana BUREŠOVÁ Ivana KOVÁŘOVÁ Lucie KYJOVSKÁ Drahomíra VIDLÁKOVÁ Petra SUSKÁ Renata PERUTKA Tomáš MORAVCOVÁ Jana RYCOVÁ Marcela PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie Supplement 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Multiple myeloma;Separation;MACS;FACS;CD138
Popis V našich laboratořích jsou plazmatické buňky (PB) ze vzorků aspiračních biopsií kostních dření pacientů nemocných mnohočetným myelomem (MM) separovány magneticky aktivovanou separací buněk (MACS) a/nebo fluorescenčně aktivovanou separací buněk (FACS). Pro selekce se používají protilátky CD138 MACS MicroBeads nebo fluorescenčně značené, které jsou namířeny proti povrchovému antigenu CD138 plazmatických buněk, známému jako syndecan-1. Izolované PB jsou využity pro molekulárně biologické studie k PCR analýze, ke komparativní genomické hybridizaci (CGH), fluorescenční in situ hybridizaci (FISH), k proteinovým analýzám nebo k analýzám povrchových buněčných markerů či intracelulárních antigenů.
Související projekty: