Informace o publikaci

Selekce plazmatických buněk

Autoři

ČUMOVÁ Jana BUREŠOVÁ Ivana KOVÁŘOVÁ Lucie KYJOVSKÁ Drahomíra VIDLÁKOVÁ Petra SUSKÁ Renata PERUTKA Tomáš MORAVCOVÁ Jana RYCOVÁ Marcela PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie Supplement 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Multiple myeloma;Separation;MACS;FACS;CD138
Popis V našich laboratořích jsou plazmatické buňky (PB) ze vzorků aspiračních biopsií kostních dření pacientů nemocných mnohočetným myelomem (MM) separovány magneticky aktivovanou separací buněk (MACS) a/nebo fluorescenčně aktivovanou separací buněk (FACS). Pro selekce se používají protilátky CD138 MACS MicroBeads nebo fluorescenčně značené, které jsou namířeny proti povrchovému antigenu CD138 plazmatických buněk, známému jako syndecan-1. Izolované PB jsou využity pro molekulárně biologické studie k PCR analýze, ke komparativní genomické hybridizaci (CGH), fluorescenční in situ hybridizaci (FISH), k proteinovým analýzám nebo k analýzám povrchových buněčných markerů či intracelulárních antigenů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info