Company strategy in need of external financial resources

Název česky Strategie společnosti při získávání externích zdrojů financování
Autoři KRAJÍČEK Jan LINNERTOVÁ Dagmar
Druh Článek ve sborníku
Citace KRAJÍČEK, Jan a Dagmar LINNERTOVÁ. Company strategy in need of external financial resources. In Internationalisation of Companies and Intercultural Management. 3rd. Aalborg, Dánsko: Aalborg University, 2008. s. 1-11, 11 s.
Originální jazyk angličtina
Obor Ekonomie
Klíčová slova company strategy; free financial resources; bank

Tento příspěvek je zaměřen na analýzu přístupů a rozhodnutí, které jsou postupovány společnostmi v České republice v případě, že potřebují získat externí zdoje financování. Banky stejně jako společnosti čelí shodným problémům v případě potřeby externích finančních zdrojů spojených s investičním nebo operativním financováním. Externími finančním zdroji rozumíme finanční prostředky, které společnst získá svými aktivitami na finančním trhu. V toto článku analyzujeme finanční zdroje s minimální hodnotou 20 milionu euro.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info