Informace o publikaci

Význam sledování exprese nádorových testikulárních antigenů u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií

Autoři

NEČASOVÁ Jana KADLECOVÁ Jitka KADLECOVÁ Jitka SPĚŠNÁ Renata SPĚŠNÁ Renata PENKA Miroslav PENKA Miroslav HÁJEK Roman HÁJEK Roman

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie Supplement 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova multiple myeloma; monoclonal gammapathy; cancer/testis antigen
Popis Rodina lidských MAGE genů, které patří mezi tzv. nádorové testikulární antigeny (CTA), kóduje produkty, které mohou být rozpoznávány autologními cytotoxickými T lymfocyty. Pro skupinu CTA je charakteristická exprese u mnoha typů nádorů, v normální zdravé tkáni exprese těchto antigenů popsána nebyla s výjimkou varlete a placenty. CT antigeny jsou hojně exprimovány u MM a tím reprezentují vhodné kandidáty pro nádorově specifickou imunoterapii MM. Korelace mezi expresí těchto genů a stádiem onemocnění je již známá. Analyzovali jsme expresi genů MAGE-A1 a MAGE-A3 v kostní dřeni u souboru pacientů s monoklonální gamapatií (MGUS) a u pacientů časného a pokročilého stádia mnohočetného myelomu (MM).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info