Význam sledování exprese nádorových testikulárních antigenů u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií

Autoři NEČASOVÁ Jana — KADLECOVÁ Jitka KADLECOVÁ Jitka — SPĚŠNÁ Renata — SPĚŠNÁ Renata — PENKA Miroslav PENKA Miroslav HÁJEK Roman HÁJEK Roman
Druh Článek v odborném periodiku
Citace NEČASOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Význam sledování exprese nádorových testikulárních antigenů u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií. Klinická onkologie Supplement 2008, Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 2008, č. 21, s. 223-226. ISSN 0862-495X.
Originální jazyk čeština
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova multiple myeloma; monoclonal gammapathy; cancer/testis antigen

Rodina lidských MAGE genů, které patří mezi tzv. nádorové testikulární antigeny (CTA), kóduje produkty, které mohou být rozpoznávány autologními cytotoxickými T lymfocyty. Pro skupinu CTA je charakteristická exprese u mnoha typů nádorů, v normální zdravé tkáni exprese těchto antigenů popsána nebyla s výjimkou varlete a placenty. CT antigeny jsou hojně exprimovány u MM a tím reprezentují vhodné kandidáty pro nádorově specifickou imunoterapii MM. Korelace mezi expresí těchto genů a stádiem onemocnění je již známá. Analyzovali jsme expresi genů MAGE-A1 a MAGE-A3 v kostní dřeni u souboru pacientů s monoklonální gamapatií (MGUS) a u pacientů časného a pokročilého stádia mnohočetného myelomu (MM).

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info