Informace o publikaci

Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie

Autoři

ŠMARDOVÁ Lenka VÁŠOVÁ Ingrid NAVRÁTIL Milan KŘENOVÁ Zdenka ŠÁLEK David MAREČKOVÁ Andrea KŘEN Leoš BOLČÁK Karol VORLÍČEK Jiří MAYER Jiří

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfúze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Burkitts lymphoma; Epstein-Barr virus; molecular biology; c-myc; tumor lysis syndrom; chemotherapy
Popis Burkittův lymfom patří mezi rychle proliferující a vysoce agresivní zralá B lymfoproliferativní onemocnění s charakteristickou chromozomální translokací c-myc protoonkogenu. Klinicky se projevuje většinou extranodální lokalizací, s častým postižením gastrointestinálního traktu a obvykle velkou masou tumoru. Diagnostika Burkittova lymfomu vyžaduje rychlé zahájení léčby, která je v současné době založena na podávání intenzivních kombinovaných chemoterapeutických režimů. Součástí léčebných protokolů je vždy profylaxe postižení centrálního nervového systému kombinací vysokodávkovaného methotrexátu, cytosinarabinosidu a intrathekální aplikace cytostatik. Vzhledem k pravidelné CD20 pozitivitě nádorových buněk je kombinací cytostatik s monoklonální protilátkou rituximab dosahováno lepších léčebných výsledků. Burkittův lymfom dnes patří mezi potenciálně kurabilní onemocnění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info