Informace o publikaci

The effects of polycyclic aromatic hydrocarbons on terrestrial annelids in urban soils

Název česky Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na terestrické kroužkovce v městských půdách
Autoři

PIŽL Václav SCHLAGHAMERSKÝ Jiří TŘÍSKA Jan

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference 15th International Colloquium on Soil Zoology, August 25-29, 2008, Curitiba-Parana-Brazil, Positivo University, Biodiversity, Conservation and Sustainable Management of Soil Animals, Abstracts
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova soil fauna; Central Europe; parks; urban greens; soil contamination
Popis Vliv kontaminace půdy polycyklickými aromatickými uhlovodíky na žížaly a roupice byl studován v městských parcích Brna. Na jaře a na podzim 2007 byli sbíráni kroužkovci a odebrány půdní vzorky v trávnících podél transektů ve třech vzdálenostech (1, 5 a 30 m) od ulic s hustou dopravou. V obou termínech byly odebrány vzorky ve dvou parcích podél dvou transektů v každém z nich. Žížaly byly sbírány elektrooktetovou metodou, roupice byly extrahovány z půdních monolitů metodou mokrých nálevek. Všichni získaní kroužkovci byli spočítáni a determinováni. Z půdy odebrané v každém bodě vzorkování byly analyzovány základní chemické parametry a 16 PAU. Koncentrace PAU byly spíše nízké; na jaře ubývaly se vzdáleností od ulice, nikoliv však na podzim. Hustoty kroužkovců se mezi jednotlivými vzdálenostmi průkazně nelišili, ačkoliv byl zaznamenán trend nárůstu s přibývající vzdálenosti v případě žížal. Mezi obsahem PAU v půdě a hustotami žížal či roupic nebyly nalezeny žádné průkazné korelace. Hustota i biomasa žížal byly negativně korelovány s půdním pH, hustota roupic pozitivně s obsahem fosforu v půdě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info