Informace o publikaci

Period study of TW Draconis

Název česky Studie periody TW Draconis
Autoři

ZEJDA Miloslav MIKULÁŠEK Zdeněk WOLF Marek

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Astronomy and Astrophysics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova stars: binaries: eclipsing; stars: individual: TW Dra; stars: fundamental parameters
Popis Kontext: TW Draconis je jednou z nejznámějších zákrytových dvojhvězd typu Algol. V soustavě probíhají různé fyzikální procesy a interakce, které jsou demonstrovány změnami periody a světelné křivky. Studovali jsme sérii dat pořízených za posledních 150 let, abychom našli změny v okamžicích minim jasnosti. Cíle: Užitím 561 okamžiků minim jasnosti jsme provedli rozsáhlou analýzu O-C diagramu. Detailní popis změn periody nám umožnil konstruovat reálnou fázovou křivku v libovolném čase. Metody: Hodnoty O-C byly studovány pomocí váhované nelineární robustní regrese. Váhy jednotlivých typů minim byly určovány iterativně. Efemeridy jsou vyjádřeny v ortogonální nebo quasi-ortogonální podobě, které námj umožňují například přímé určení nejistoty fotometrické fáze v libovolném okamžiku. Výsledky: Hodnoty O-C (podle lineárních elementů) ukazují dvě období s rozdílným chováním v letech 1858-2007. První část končí kolem roku 1942. Je charakterizována víceméně smooth plynulou lineární/parabolickou změnou hodnot O-C. V letech 1858-1905 byla byla period téměř konstantní P=2.806513(9)d, ale v letech 1905-1942 rostla tempem 5.69(5)x 10^-8 dne/rok zřejmě v důsledku přenosu hmoty mezi složkami střední rychlostí 6.9x10^-7 Ms/rok. Od roku 1942, systém vykazuje střídavé zkracování a prodlužování periody s délkou cyklů přibližně 20 let modulovaných krátkoperiodickými změnami. Tyto menší změny s periodou 6.5 roku jsou způsobeny light-time efektem v důsledku máo hmotného třetího tělesa v soustavě. Hlavní oscilace pak mohou být vysvětleny jako důsledek změn kvadrupólového momentu v soustavě.
Související projekty: