Informace o publikaci

Apsidal motion in southern eccentric eclipsing binaries: GL Car, QX Car, NO Pup and V366 Pup

Název česky Apsidální pohyb v jižních excentrických dvojhvězdách: GL Car,QX Car,NO Pup a V366 Pup
Autoři

ZEJDA Miloslav WOLF Marek DE VILLIERS S. N.

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova binaries: eclipsing; stars: fundamental parameters ; stars: individual: GL Car ; QX Car; NO Pup; V366 Pup
Popis Studium apsidálních pohybů v excentrických zákrytových dvojhvězdách (EEB) poskytuje důležitý pozorovací test teoretických modelů struktury a vývoje hvězd. Jižní hvězdné nebe obsahuje mnoho zajímavých a také zanedbaných dvojhvězdných soustav. Nové přesné fotometrické okamžiky minim jasnosti byly získány pro oddělené soustavy GL Car (P = 2.42d,e = 0.15), QX Car (4.48d, 0.15), NO Pup (1.26d, 0.13) a V366 Pup (2.48d, 0.47). O-C diagramy byly analyzovány použitím všech dostupných okamžiků minim nalezených v literatuře a byly nalezeny nové nebo zlepšeny stávající hodnoty elementů pro apsidální pohyb. Zjistili jsme přesnější, relativně krátké periody apsidálních pohybů 25.2, 362, 38.3 a 285 let a odpovídající hodnoty konstanty vnitřní struktury log k2, -1.88, -2.08, -2.32 a -2.38 pro GL Car, QX Car, NO Pup a V366 Pup, za předpokladu, že složky soustav rotají pseudo-synchronně. Relativistické efekty jsou malé, jen asi 3-12 procenta celkového apsidálního pohybu v těchto soustavách. Založeno na pozorováních pořízených na South Africa Astronomical Observatory, Sutherland, Jihoafrická republika a Mt John University Observatory, University of Canterbury, Lake Tekapo, Nový Zéland.
Související projekty: