Informace o publikaci

Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy

Název česky 24-hodinový profil krevního tlaku u dětí, dospívajících a mladých dospělých po antracyklinové léčbě
Autoři

ŠŤASTNÁ Jana HRSTKOVÁ Hana HONZÍKOVÁ Klára NOVÁKOVÁ Zuzana HONZÍKOVÁ Nataša FIŠER Bohumil ZÁVODNÁ Eva

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem studie byla kosinorová analýza 24-hodinového záznamu systolického (STK) a diastolického krevního tlaku (DTK) 45 dětí, dospívajících a mladých dospělých po léčbě antracykliny (A) a 64 zdravých kontrol (Co). Byla nalezena významná korelace mezi věkem a MESOREM (střední hodnotou) STK a DTK ve skupině Co, ale ne A. AMPLITUDA a ACROFAZE (čas maximální hodnoty) byly na věku nezávislé. Ve věkové skupině 19-22 let měly osoby ve skupině A oproti skupině Co významně nižší MESORY STA a DTK. ACROFAZE byla ve skupině A o hodinu dříve než ve skupině Co. Věkově závislý vzestup TK u zdravých osob 11-22 let nebyl pozorován ve skupině A. Tento nález odpovídá dlouhodobému poškození sympatického nervového systému způsobené antracyklinovou toxicitou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info