Informace o publikaci

Correlation of acoustic and optical emission signals produced at 1064 and 532 nm laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) of glazed wall tiles

Název česky Korelace akustického a optického emisního signálu vznikajícího při spektroskopii 1064 a 532 nm laserem vybuzeného mikroplazmatu (LIBS) glazovaných dlaždic
Autoři

HRDLIČKA Aleš ZAORÁLKOVÁ Linda GALIOVÁ Michaela ČTVRTNÍČKOVÁ Tereza KANICKÝ Viktor OTRUBA Vítězslav NOVOTNÝ Karel KRÁSENSKÝ Pavel KAISER Jozef MALINA Radomír PÁLENÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www stránka s odkazem na článek
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova LIBS; Acoustic signal; Normalization; Internal standard; Ceramic tile; Depth profiling.
Popis Akustický signál byl použit jako vnitřní standard při spektroskopii laserem vybuzeného mikroplazmatu (LIBS)glazovaných dlaždic. Experiment byl proveden s 1064 a 532 nm zářením Nd:YAG laseru ablací do bodu přes glazuru do střepu pro emisní čáry vybraných majoritních prvků: Si(I) 252.418, Si(I) 252.851, Al(I) 257.509, Cr(I) 295.368, Al(I) 309.271 nm a Ti(II) 334.904 nm. Pokles optické emise během ablace byl úspěšně kompenzován normalizací na druhou mocninu akustického signálu v intervalu vlnových délek 290-340 nm. To se však nedařilo pro interval 250-270 nm. Výsledky byly stejné pro obě vlnové délky laseru, byť byly použity rozdílné iradiace. Takto naměřené hloubkové profily jsou v souladu s referenčním měřením rentgenofluorescencí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info