Informace o publikaci

Temperament a hodnoty

Autoři

SMÉKAL Vladimír ŘEHULKOVÁ Jana

Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Temperament se běžně považuje za složku osobnosti, která reguluje průběh prožívání a jednání. Z mnoha pozorování a výzkumů vyplývá, že existuje souvislost mezi vyhraněnými temperamentovými komponentami a zaměřeností člověka. V této studii budeme výzkumně ověřovat vztahy mezi komponentami klasické (hippokratovsko-galenovské teorie temperamentu a některými hodnotovými orientacemi u dospívajících. Dosavadní poznatky podporují následující hypotézy: Pro sangviniky je charakteristická orientace na úspěch a sociální vztahy, pro flegmatiky orientace na klid a , pro melancholiky na jistotu a bezpečí, pro choleriky na čin, vliv a moc. V předložené studii hledáme další souvislosti na respondentech sledovaných v rámci projektu ELSPAC u třináctiletých adolescentů. Ověřené výsledky mohou být využity v realizaci programů etické i křesťanské výchovy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info