Temperament a hodnoty

Autoři SMÉKAL Vladimír ŘEHULKOVÁ Jana
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Citace SMÉKAL, Vladimír a Jana ŘEHULKOVÁ. Temperament a hodnoty. Olomouc 23. - 24. 10. 2008: Mládež a hodnoty, 2008.
Originální jazyk čeština
Obor Psychologie
WWW http://ivdmr.fss.muni.cz/info/download.php?soubor=108
Klíčová slova temperament values personality leisure time

Temperament se běžně považuje za složku osobnosti, která reguluje průběh prožívání a jednání. Z mnoha pozorování a výzkumů vyplývá, že existuje souvislost mezi vyhraněnými temperamentovými komponentami a zaměřeností člověka. V této studii budeme výzkumně ověřovat vztahy mezi komponentami klasické (hippokratovsko-galenovské teorie temperamentu a některými hodnotovými orientacemi u dospívajících. Dosavadní poznatky podporují následující hypotézy: Pro sangviniky je charakteristická orientace na úspěch a sociální vztahy, pro flegmatiky orientace na klid a , pro melancholiky na jistotu a bezpečí, pro choleriky na čin, vliv a moc. V předložené studii hledáme další souvislosti na respondentech sledovaných v rámci projektu ELSPAC u třináctiletých adolescentů. Ověřené výsledky mohou být využity v realizaci programů etické i křesťanské výchovy.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info