Informace o publikaci

Rozlišení nádorových klonálních a fyziologických polyklonálních plazmatických buněk pomocí flowcytometrie

Autoři

KOVÁŘOVÁ Lucie BUREŠOVÁ Ivana SUSKÁ Renata MICHÁLEK Jaroslav PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.linkos.cz/vzdelavani/Supp1_08/22.pdf
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova plasma cells; multiple myeloma; monoclonal gammopathy of undetermined significance; flow cytometry
Popis Vícebarevná průtoková cytometrie je užitečným nástrojem k analýze plazmatických buněk, jelikož s dostatečnou senzitivitou dovoluje stanovení jejich počtu a zejména rozlišení na fyziologické a patologické. V této studii jsme sledovali zastoupení plazmocytů na souboru 25 osob s monoklonální gamapatií nejasného významu a 78 osob s mnohočetným myelomem, s cílem nalézt rozdíly v počtu a fenotypu jejich plazmocytů a případně také definovat potenciální parametr, který by obě nemoci od sebe odlišil. Flowcytometrická analýza plazmocytů byla prováděna ve vzorcích kostních dření s využitím povrchových markerů CD38, CD138, CD45, CD56 a CD19. Při srovnání s mnohočetným myelomem je pro monoklonální gamapatii nejasného významu příznačné vyšší zastoupení reziduálních CD19+ plazmocytů (p<0,001) a nižší zastoupení patologických CD56+ plazmocytů (p=0,004) v kostní dřeni. Relativní počet CD19+ plazmocytů se jeví jako jednoznačný parametr pro odlišení monoklonální gamapatie nejasného významu od všech klinických stádií mnohočetného myelomu. Analýzou plazmocytů a jejich fenotypového profilu můžeme napomoci při diferenciální diagnostice onemocnění. Do budoucna předpokládáme také možný význam analýzy plazmocytů v kostní dřeni pro prognózu hodnocených osob a pro studium minimální reziduální choroby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info