Informace o publikaci

Generation of Digital Phantoms of Cell Nuclei and Simulation of Image Formation in 3D Image Cytometry

Název česky Generování digitálních fantomů buněčných jader a simulace tvorby obrazu v 3D obrazové cytometrii
Autoři

SVOBODA David KOZUBEK Michal STEJSKAL Stanislav

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cytometry Part A
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1002/cyto.a.20714
Obor Využití počítačů, robotika a její aplikace
Klíčová slova digital phantom; synthetic image; procedural texture; point spread function; fluorescence optical microscope; 3D image cytometry
Popis V obrazové cytometrii se denně setkáváme s problémem kvality snímků buněk a zejména s problémem kvality analyzačních metod. Jedním ze způsobů měření kvality těchto metod je využití tzv. fantomů. V tomto článku je popsán postup, jakým způsobem vygenerovat digiální fantomy pro specifické druhy biomedicínských dat. Dále se zde také popsána simulace průchodu obrazu takového fantomu optickou soustavou a simulace snímání. Celkově je zde definován popis, jakým způsobem je možné generovat umělá obrazová data. Součástí textu je také měření kvality takto vygenerovaných dat a jejich srovnání s původními realnými obrazovými daty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info