Internationalismus der Dichter. Einblicke in Reiner Kunzes und Jan Skácels literarische Wechselbeziehungen mit einigen Bezügen zur Weltliteratur

Název česky Internacionalismus básníků. Průhledy do literárních vztahů mezi Reinerem Kunzem a Janem Skácelem s přihlédnutím ke světové literatuře
Autoři KOPŘIVA Roman
Druh Odborná kniha
Citace KOPŘIVA, Roman. Internationalismus der Dichter. Einblicke in Reiner Kunzes und Jan Skácels literarische Wechselbeziehungen mit einigen Bezügen zur Weltliteratur. 2009. 347 s.
Originální jazyk němčina
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
WWW https://is.muni.cz/auth/dok/fmgr.pl?ag=th_m;furl=%2Fth%2F108%2F
Klíčová slova Reiner Kunze; Jan Skacel; German lyrics; Czech lyrics; paraphrases

Předložená disertační práce se věnuje roli lyrického díla Jana Skácela v tvorbě německého lyrika Reinera Kunze, Skácelova překladatele do němčiny. Pozornost je věnována Kunzovým převodům Skácelovy lyriky (překladově krit. aspekt), poetikám obou autorů a tvůrčímu zvládání jazykově párové asymetrie při převodu. Zvláštní pozornost se věnuje zvukové instrumentaci verše, funkci rýmu u obou autorů (např. „mentálnímu rýmu“ a noetice rýmu), básnickému rostlinosloví a lyrice jakožto noetice sui generis. U Skácela se připomínají intencionální vazby k autorům svět. literatury (Trakl, Huchel, Rilke, Hölderlin)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info