Informace o publikaci

Internationalismus der Dichter. Einblicke in Reiner Kunzes und Jan Skácels literarische Wechselbeziehungen mit einigen Bezügen zur Weltliteratur

Název česky Internacionalismus básníků. Průhledy do literárních vztahů mezi Reinerem Kunzem a Janem Skácelem s přihlédnutím ke světové literatuře
Autoři

KOPŘIVA Roman

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Předložená disertační práce se věnuje roli lyrického díla Jana Skácela v tvorbě německého lyrika Reinera Kunze, Skácelova překladatele do němčiny. Pozornost je věnována Kunzovým převodům Skácelovy lyriky (překladově krit. aspekt), poetikám obou autorů a tvůrčímu zvládání jazykově párové asymetrie při převodu. Zvláštní pozornost se věnuje zvukové instrumentaci verše, funkci rýmu u obou autorů (např. „mentálnímu rýmu“ a noetice rýmu), básnickému rostlinosloví a lyrice jakožto noetice sui generis. U Skácela se připomínají intencionální vazby k autorům svět. literatury (Trakl, Huchel, Rilke, Hölderlin)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info