Informace o publikaci

Single-Myb-histone proteins from Arabidopsis thaliana: a quantitative study of telomere-binding specifity and kinetics

Název česky Proteiny SMH z Arabidopsis thaliana: kvantitativní studie telomer-vazebné specifity a kinetiky
Autoři

HOFR Ctirad ŠULTESOVÁ Pavla ZIMMERMANN Michal MOZGOVÁ Iva PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ Petra WIMMEROVÁ Michaela FAJKUS Jiří

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj BIOCHEMICAL JOURNAL
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta Středoevropský technologický institut

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Fluorescence anisotropy; single-Myb-histone protein (SMH protein); surface plasmon resonance; telomere protein DNA interaction
Popis Provedli jsme první kvantitativní studii vazby specificky rostlinných SMH proteinů k DNA. Interakce celých proteinů AtTRB1 a AtTRB3 s telomerovou DNA byly pro zjištění jejich vazebné stechiometrie a kinetiky analyzovány pomocí posunu v elektroforetické mobilitě, anizotropie fluorescence a povrchové plazmonové rezonance. Nazákladě těchto údajů představujeme model vazebné stechiometrie a uspořádání proteinů na telomerové DNA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info