Single-Myb-histone proteins from Arabidopsis thaliana: a quantitative study of telomere-binding specifity and kinetics

Název česky Proteiny SMH z Arabidopsis thaliana: kvantitativní studie telomer-vazebné specifity a kinetiky
Autoři HOFR Ctirad — ŠULTESOVÁ Pavla — ZIMMERMANN Michal — MOZGOVÁ Iva PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ Petra WIMMEROVÁ Michaela FAJKUS Jiří
Druh Článek v odborném periodiku
Citace HOFR, Ctirad, Pavla ŠULTESOVÁ, Michal ZIMMERMANN, Iva MOZGOVÁ, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ a Jiří FAJKUS. Single-Myb-histone proteins from Arabidopsis thaliana: a quantitative study of telomere-binding specifity and kinetics. BIOCHEMICAL JOURNAL, ENGLAND: PORTLAND PRESS LTD, 2009, roč. 419, Neuveden, s. 221-228. ISSN 0264-6021.
Originální jazyk angličtina
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Fluorescence anisotropy; single-Myb-histone protein (SMH protein); surface plasmon resonance; telomere protein DNA interaction

Provedli jsme první kvantitativní studii vazby specificky rostlinných SMH proteinů k DNA. Interakce celých proteinů AtTRB1 a AtTRB3 s telomerovou DNA byly pro zjištění jejich vazebné stechiometrie a kinetiky analyzovány pomocí posunu v elektroforetické mobilitě, anizotropie fluorescence a povrchové plazmonové rezonance. Nazákladě těchto údajů představujeme model vazebné stechiometrie a uspořádání proteinů na telomerové DNA.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info