Informace o publikaci

TRITON 4 : software for ligand-binding protein engineering

Název česky TRITON 4 : program pro in silico inženýrství ligandy-vázajicich proteinů
Autoři

PROKOP Martin ADAM Jan KŘÍŽ Zdeněk WIMMEROVÁ Michaela KOČA Jaroslav

Rok publikování 2009
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Program TRITON 4 je graficky orientovaný software pro počítačový design proteinů. Implementovaná metodika počítačové místně-cílené mutageneze umožňuje navrhnout mutanty proteinů s požadovanými vlastnostmi. Pro modelování struktur mutantů je používána metoda homologního modelování prostřednictvím externího programu MODELLER. Schopnost modelovaných mutantů vázat ligandy je studována metodou molekulárního dokingu ve spolupráci s externím programem AutoDock. To umožňuje získat vazebné mody ligandu a vazebné energie. Vazebné vlastnosti mohou být také analyzovány prostřednictvím afinitních map nebo elektrostatické interakce mezi ligandem a jednotlivými residui ve vazebném centru. Program TRITON 4 poskytuje grafické nástroje pro přípravu vstupních souborů a vizualizaci výstupních dat. Program umožňuje organizovat výpočetní data prostřednictvím projektů. Program TRITON 4 je dostupný pro operční systém Linux. Program je k dispozici zdarma pro akademické uživatele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info