Informace o publikaci

Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání

Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka BUDÍKOVÁ Marie KOUTKOVÁ Helena

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova gifted; talented
Popis Výzkum postojů pedagogů i širší rodičovské veřejnosti k problematice nadání a k otázkám vzdělávání mimořádně nadaných žáků je v České republice nový. Příspěvek mapuje důležité determinanty vzniku těchto postojů jak u pedagogů prvního i druhého stupně ZŠ, tak u rodičů dětí základních škol. Výzkum se zabývá zejména otázkou, jakou roli hraje při utváření těchto postojů proměnná, jež bývá v zahraničních výzkumech označena jako kontakt s nadáním a jak tato proměnná ovlivňuje postoj k devíti vybraným kategoriím, vytvořeným analýzou Škály postojů k nadání (Attitudes Toward Giftedness Scale), autorů Gagné a Nadeau (1985). Výzkum předkládá některé další otázky, kterým by bylo vhodné se věnovat v následujích výzkumech
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info