Informace o publikaci

Evolution of anthropogenic aerosols in the coastal town of Salina Cruz, Mexico: Part II Particulate phase chemistry

Autoři

BAUMGARDNER Darrel G RAGA Graciela B GRUTTER Michel LAMMEL Gerhard MOYA Mireya

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Science of the Total Environment
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V78-4M2WNXW-1&_user=10&_coverDate=12%2F15%2F2006&_rdoc=30&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235836%232006%23996279998%23637636%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5836&_sort=d&_docanchor=&_
Obor Vliv životního prostředí na zdraví
Klíčová slova Pollution recycling; Particulate chemistry; Coastal pollution; Land and sea breeze recirculation
Popis An analysis of atmospheric gases and particles during periods of land and sea breezes in a coastal city in southwest Mexico indicates limited removal of total particle mass by deposition during periods when the air resides over the ocean.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info